Am gynlluniau hyfforddi ewch ar y gwefannau canlynol:

http://www.runbritain.com/training/runfaster/ten-week-schedule-to-break-40-minutes-for-10k

http://www.runbritain.com/training/runfaster/ten-week-schedule-to-break-40-minutes-for-10k

 

Am gyngor ar fwyta, yfed a delio ag anafiadau, ewch i:

http://www.runnersmedicalresource.com