Cyfri'r dyddiau cyn y digwyddiad

dyddiau oriau mun eil
 

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf

Facebook Twitter Instagram

 

Croeso i ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows

Disgwylir i Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows ddychwelyd yn 2025 ar ddydd Sul 11 Mai, ynghyd â Ras 2 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows.

Gyda disgwyl i 2,500 o redwyr o bob gallu ddod i Gaerffili o bob cwr o’r wlad i fwynhau’r digwyddiad, rydyn ni’n disgwyl i’r digwyddiad yn 2025 fod yn fwy ac yn well.

Ac yntau’n digwydd yng nghysgod Castell Caerffili, bydd Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dechrau ac yn gorffen ar Crescent Road. Bydd gan redwyr y cyfle i gael amser rhedeg da ar gwrs cymharol wastad gyda rhai pwyntiau bryniog. Bydd y cwrs yn arwain cyfranogwyr drwy ganol y dref, ac o’i chwmpas, gan fynd heibio tirnodau eiconig, gan gynnwys y cerflun enfawr o gaws a cherflun Tommy Cooper, ar hyd y ffordd, ac yn cynnig golygfeydd gwych o’r castell canoloesol, sy’n gefndir syfrdanol i’r digwyddiad blynyddol.

Cafodd record y cwrs ei gosod gan Dewi Griffiths yn 2024 a basiodd y llinell derfyn mewn 29 munud a 12 eiliad. Mae Rachel Felton yn dal record y cwrs benywaidd mewn amser o 34.59. Mae disgwyl i lawer o ymgeiswyr elitaidd a chystadleuol geisio cipio’r record ar gyfer 2023.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wedi’i noddi gan Bryn Meadows Golf, Hotel and Spa ac wedi’i gefnogi gan Athletau Cymru a Chwaraeon Cymru.

Cofrestrwch nawr ar gyfer ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows! 

Y LLWYBR

Bydd y cwrs 6.2 milltir o hyd yn arwain cyfranogion trwy ganol y dref, ac o'i chwmpas, gyda'r llinellau cychwyn a therfyn wedi'u lleoli ar Crescent Road.

Mae'r llwybr yn weddol wastad yn ystod yr hanner cyntaf ac yn fryniog yn ystod yr ail hanner, sy'n rhoi cyfle i redwyr gael amser rhedeg deg. Mae'r ras yn cychwyn ac yn gorffen yng nghysgod y Castell mwyaf yng Nghymru ac yn rhoi golygfeydd anhygoel o Gastell Caerffili.

GWYBODAETH Y RAS

Nodweddion allweddol

 • Rhaid i redwyr fod yn 15 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod y ras i wneud y ras 10 cilomedr
 • Rhaid i redwyr fod yn 8 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod y ras i wneud y ras 2 gilomedr
 • Wedi’i threfnu dan reolau UK Athletics · Mesuriad manwl cywir o’r cwrs
 • Sglodion amseru (ar gyfer pob ymgeisydd y ras 10 cilomedr)
 • Medal am ddim i bawb sy’n gorffen
 • Nifer uchaf o bobl sy’n cael cymryd rhan – 2,500
 • Amser cychwyn – 10am ar gyfer y ras 10 cilomedr a 9.15am ar gyfer y ras 2 gilomedrg
 • Gwybodaeth i Gyfraogwy
 • Cliciwch yma i gael gwybodaeth am gau’r ffyrdd

Amserlen y digwyddiad

 • 8.00am: Man gwarchod bagiau a chyfleusterau newid yn agor
 • 9.10am: Cystadleuwyr y ras 2 gilomedr yn ymgynull
 • 9.15am: Amser cychwyn y ras 2 gilomedr
 • 9.35am: Gweithgareddau twymo lan
 • 9.50am: Llinell ymgynull ar gyfer y ras 10 cilomedr yn agor
 • 10.00am: Amser cychwyn y ras 10 cilomedr

Yr wybodaeth ddiweddaraf

GWYBODAETH BELLACH

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau am fanylion y ras, cysylltwch â’r

10k@caerphilly.gov.uk