Newyddion


2021 Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows wedi’i gohirio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa o ran yr achos parhaus o COVID-19 (coronafeirws) yn agos. Gan ystyried hyn ac er budd diogelwch y cyhoedd, rydyn ni wedi penderfynu gohirio Ras 10/2 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows a oedd wedi’i threfnu ar gyfer 13 Medi 2020. Bydd Ras 10/2 Cilomedr Caerffili Bryn […]

Darllen mwy >

Hyfforddiant

Am gynlluniau hyfforddi ewch ar y gwefannau canlynol: http://www.runbritain.com/training/runfaster/ten-week-schedule-to-break-40-minutes-for-10k http://www.runbritain.com/training/runfaster/ten-week-schedule-to-break-40-minutes-for-10k   Am gyngor ar fwyta, yfed a delio ag anafiadau, ewch i: http://www.runnersmedicalresource.com   lawrlwythiadau hyfforddi: Beginner Trainer Programme Intermediate Training Programme Advanced Training Programme Sub 45 Minutes Training Programme

Darllen mwy >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Lleoliad Cynhelir 10k Caerffili o amgylch Tref Caerffili a Chastell Caerffili. Cynhelir 2k Caerffili o amgylch yr ardal cychwyn/gorffen yng Nghastell Caerffili. Amserlen y Digwyddiad 8.00yb Cyfleusterau newid a bagiau yn agor 9.10yb Y sawl sy’n rhedeg y 2k yn dod at ei gilydd 9.15yb Amser dechrau’r 2k 9.30yb Gweithgareddau cynhesu 9.45yb Agor llinell ddechrau’r […]

Darllen mwy >

Ras 10K Bryn Meadows Caerffili 2020 wedi’i ohirio

Mae’r iechyd a lles y gymuned o’r pwys mwyaf, felly mae CBSC wedi bod yn monitro sefyllfa COVID-19 (Coronafirws newydd) yn ofalus, gan  alinio ein hymateb i ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, wrth baratoi ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau sydd ar ddod. Yn unol â phenderfyniadau diweddar gan brif ddigwyddiadau chwaraeon fel Marathon Llundain, penderfynom ei bod […]

Darllen mwy >